individuální

Forma: prezenční nebo online

Všeobecný princip koučinku

Jde o kreativní proces mezi koučem a klientem, ve kterém jsou iniciovány návrhy na zamyšlení, při nichž klient může plně využít svůj osobní nebo pracovní potenciál. Koučink je tak  efektivní nástroj rozvoje managementu, který vede ke změnám v chování a postojích a jednotlivce / tým vede ke zvyšování efektivity a výkonnosti.

Koučink je rozhovor mezi koučem a klientem, ve kterém kouč pomocí strukturovaných dotazů:

 • Napomáhá reflexi situace;
 • Umožňuje klientovi vidět danou situaci z jiného úhlu pohledu;
 • Podporuje v klientovi důvěru ve své vlastní schopnosti úlohu vyřešit.

Jedinečnost koučinku jako nástroje rozvoje managementu spočívá v:

 • Zaměření se na aktuální potřeby manažera;
 • Zaměření se na přímou implementaci do praxe;
 • Aplikaci dohodnutých změn do praxe na snadno měřitelné bázi;
 • Napomáhání ke komplexnímu rozvoji osobnosti manažera;
 • Poskytnutí prostoru pro práci s tématy, které není možné komunikovat před kolegy;
 • Partnerském přístupu kouče a klienta.

Jaká je struktura mého koučinku:

 1. krok
 • Vstupní rozhovor s klientem / zadavatelem, definice oblastí a cílů koučinku

Případně: Analýza výstupů z diagnostických nástrojů, které byly součástí přípravy. / Návrh individuálního rozvoje na základě výstupů z diagnostiky i vstupního rozhovoru

 1. krok
 • Následně pravidelné koučinky (60 – 90 min.) s klientem (zpravidla 5 – 6 koučinkových sezení v závislosti na obsahu a rozsahu řešeného tématu).
 1. krok
 • V období mezi koučinkovými sezeními účastník pracuje na reflexi, implementaci nastavených kroků či zadaných úkolech.

týmový

Forma: prezenční nebo online

Všeobecný princip koučinku

Jde o kreativní proces mezi koučem a skupinou, ve kterém jsou iniciovány návrhy na zamyšlení, které vedou ke změnám v chování a postojích jednotlivce a týmu. Kouč pracuje s celou skupinou najednou nebo individuálně s jednotlivými členy týmu.

Skupinový koučink je systematická a na dané téma zaměřená práce kouče a skupiny, v tomto případě skupinou či jednotlivcem, ve kterém kouč pomocí strukturovaných dotazů:

 • Napomáhá reflexi situace;
 • Umožňuje jednotlivým členům týmu vidět danou situaci z jiného úhlu pohledu;
 • Podporuje ve skupině důvěru, kreativitu a chuť věci řešit.

Jedinečnost skupinového koučinku jako nástroje rozvoje skupin spočívá v:

 • Zaměření se na aktuální potřeby skupiny;
 • Zaměření se na přímou implementaci do praxe;
 • Aplikaci dohodnutých změn do praxe na snadno měřitelné bázi;
 • Napomáhání k řízené konstruktivní diskuzi v týmu;
 • Poskytnutí prostoru pro práci s tématy, pro které „není čas“;
 • Přístupu kouče ke skupině založeném na vzájemné důvěře

Jaká je struktura skupinového koučinku:

 1. krok
 • Vstupní rozhovor se zadavatelem definice oblastí a cílů koučinku

Případně: Analýza výstupů z týmových diagnostických nástrojů, které byly součástí přípravy.

 1. krok
 • Následně pravidelné skupinové koučinky zaměřené na rozvoj týmu a řešení týmových témat (rozsah a obsah setkání je definován na základě vstupního rozhovoru se zadavatelem)
 1. krok
 • V období mezi koučinkovými setkáními skupina pracuje na reflexi, implementaci nastavených kroků či zadaných úkolech.

Kontakt