Spolupracuji

Pro terapii a koučink vnímám důležitost propojení psychiky a fyzického těla. Ráda pracuji s tímto propojením nejenom ve svých sezeních, ale pokud to situace a klient vyžadují, propojuji se s odborníky v různých oblastech. Všichni jsou zkušení profesionálové, kteří své práci rozumí a kromě hmatatelných výsledků je za jejich prací mnoho spokojených klientů.

Vladimír Valouch

kondiční trenér

Kondiční a fitness trenér, pracující především s vahou vlastního těla se zaměřením na celkovou harmonii všech svalových skupin s více než 20 letou praxí.

Od mládí ho zajímalo dokonalé ovládání těla, takže se věnoval celé řadě sportů, ale nejvíce o zaujala gymnastika. Díky studiu tělesné výchovy a biologie na Palackého Universitě si nadále prohloubil vzděláni i v oblasti fyziologie a anatomie.

Ve vrcholovém sportu nakonec zakotvil u sportovního aerobiku, ve které se stal 3x mistrem světa.

Neustále se snaží propagovat zdravý životní styl i na veřejnosti v několika publikacích a také na obrazovkách České Televize.

V posledních letech se zaměřuje na správné fungování těla a cíleného vědomého pohybu. Vychází ze systému DNS prof.Pavla Koláře, do kterého zapracovává svoje zkušenosti, tak aby naučil lidi správnému a ekonomickému pohybu.

S Martinou spolupracuji už velmi dlouho a je to oboustranný přínos. Na Martině je přesně vidět, jak je důležité cvičení pro zlepšení psychiky. Vždy poznám na jejím postoji a pohybech, že je v nepohodě, ale cvičením tyto projevy jako je bolest krku a zad napravujeme. Díky tomu, že je naše spolupráce dlouhodobá a pravidelná je vždy v dobré kondici a snad i náladě.

Facebook | Web

Monika Házová

fyzioterapeutka

Vystudovala jsem FTVS UK Praha, obor fyzioterapie pod vedením Prof. Karla Lewita a Doc. MUDr. Františka Véleho. Oboru se věnuji 20 let a v průběhu své praxe jsem spolupracovala s řadou předních lékařů a fyzioterapeutů (Prof. MUDr. Tomáš Trč, MUDr. Luděk Žmolík, MUDr. Miloš Barna, MUDr. Alena Pospíšilová a další). Své vzdělání si průběžně doplňuji řadou kurzů. Dlouhodobě spolupracuji s vrcholovými sportovci, sólisty Národního divadla i vrcholovými manažery.
Ve své každodenní praxi se velmi často setkávám s propojením psychiky a těla. Bez "zdravé" hlavy nemůže být zdravé tělo a naopak. I proto vítám spolupráci s Martinou - zkušeným koučem a terapeutem.
Další kurzy, které jsem absolvovala:
Kurz dynamické neuromuskulární stabilizace - DNS Prof. Koláře Kurz komplexní
terapie triggerpointů a globální reciproční svalové inhibice - Mgr. Petr Bitnar
Kurz aktivní segmentální centrace 1. a 2č. - Dr. Pavel Švejcar ... a další

Marek Zeman

psychoterapeut

Již v rámci studia na FFUK jsem cítil potřebu přímé praxe a kontaktu s klientem. Proto jsem ještě za studií začal pracovat ve službách pro duševně nemocné, kde jsem postupem času vystřídal celou řadu zařízení - od volnočasového klubu, přes případové vedení klientů až po krizové služby. V rámci zaměstnání jsem si postupně uvědomoval, že práce, kterou dělám, potřebuje silnější teoretické ukotvení, a proto jsem začal hledat psychoterapeutický směr, ve kterém bych dále pokračoval. Nejlépe mi v nabídce možností vyhovovala Gestalt terapie, a proto jsem absolvoval sebezkušenostní výcvik v institutu Gestalt Dialog. Díky sebezkušenosti dobře vím, že klient potřebuje pro svůj rozvoj propojit rozum a emoce, tělo a hlavu. Naučil jsem se naslouchat tělesným signálům a ve své práci se o to stejné snažím i se svými klienty. V posledních letech pracuji jako terapeut a konzultant v oblasti osobnostního a pracovní rozvoje a to v soukromém i firemním kontextu. Jsem přesvědčen, že soukromý a pracovní život nelze absolutně rozdělit, a proto ve spolupráci s klienty pracuji jak na soukromých, tak na profesních zakázkách. S Martinou rád spolupracuji mimo jiné proto, že společně sdílíme přesvědčení o důležitosti práce s tělem. Líbí se mi, že ve své práci propojuje profesní a soukromé, to je východisko, které oba vnímáme jako klíčové pro efektivní práci s klienty.

Web

Lucie Fellmann

terapeut v oblasti bioenergetiky a psychosomatiky

12 let se intenzivně věnuji práci s tělem pomocí masáží, pohybových terapií, bioenergetiky a psychosomatiky. Tvůrčím, intuitivním a individuálním přístupem pomáhám klientům pochopit hlubší souvislosti mezi fyzickým tělem a emočním rozpoložením a díky tomu je provázet k obnově a uvolnění vitality-životní energie, plnému využití vlastního potenciálu, pochopení osobnosti z hlediska energetických procesů v těle a laskavějšímu přístupu k sobě samému.

Po studiu masáží v Dexter Academy jsem absolvovala tříleté studium Školy přírodní léčby u MUDr. Soni Hájkové, jehož součástí byl i sebezkušenostní proces, studium čínské medicíny, rehabilitačnich cvičení, zdravého stravování, práce s bioenergetikou a mnoho dalšího. Následoval rok studia Zen Touch Shiatsu u Seymoura Koblina a půlroční seminář psychologie v Centru celoživotního vzdělávání pod vedením profesorů Univerzity Karlovy.

Má práce je zároveň mou velkou vášní, nadále se průběžně vzdělávám v oblasti těla, životní energie a ducha na úrovni sebepoznání i pro individuální práci s klienty v soukromé praxi. Baví mě spoluvytvářet most mezi východními naukami o těle a vědomí a západní medicínou a psychologií.

Spolupráce s Martinou je pro mě obrovskou radostí díky hmatatelným výsledkům v oblasti práce s energií a tělem a zejména díky opravdovosti a upřímnosti s jakou přistupuje ke každé oblasti života.

Facebook | Web

Kontakt