mentoring

Forma: prezenční nebo online

Všeobecný princip mentoringu

Metoda vzdělávání a rozvoje jedince postavená na základě následování rad, příkladu a zkušeností kolegů. Zaměřuje se na kariéru či profesní rozvoj i mimo oblast pracovní. Je založený na vztahu mezi mentorem a menteem, opírající se o důvěru, zájem a vlastní chuť se vzdělávat, posunout se byť jen o malý kousíček někam „dál“.

Mentoring je dlouhodobá interakce mezi mentorem a menteem, ve které mentor :

 • Předává své zkušenosti, dovednosti a znalosti
 • Umožňuje menteemu nahlédnout na vlastní profesní rozvoj z nového úhlu pohledu
 • Je vzorem, informátorem a rádcem v oblasti fungování podniku, oporou v krizových situacích a podporou v kariérním růstu

Jedinečnost mentoringu jako nástroje rozvoje skupin spočívá v tom, že:

 • Podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro učení se a pro kladení dotazů
 • Průvodce v daném tématu
 • Pomáhá nalézt menteemu správný směr či řešení
 • Zvyšuje sebevědomí i výkon
 • Podněcuje k profesionálnímu chování a dosahování cílů
 • Působí jako inspirátor

Jaká je struktura mého mentoringu:

 1. krok
 • Vstupní rozhovor s klientem / zadavatelem, definice oblastí a cílů mentoringu

Případně: Analýza výstupů z diagnostických nástrojů, které byly součástí přípravy. / Návrh individuálního rozvoje na základě výstupů z diagnostiky i vstupního rozhovoru

 1. krok
 • Následně pravidelné mentoringy s menteem (obsah a rozsah určen v závislosti na obsahu a rozsahu řešeného tématu).
 1. krok
 • V období mezi mentoringovými sezeními účastník pracuje na implementaci nastavených kroků či zadaných úkolech.

  Mentor je k dispozici pro konzultaci i v období mezí mentoringovými sezeními.

Diagnostické nástroje:

 • Stínování /shadowing
  Pro zjištění úrovně odborných znalostí, dovedností, jejich reálné využití v praxi a obrazu „jak to je“

 

 • Případová studie / kazuistika
  Pro zjištění úrovně teoretický znalostí a obrazu „jak by to mělo být“

   

  • Odborný či znalostní test
   Pro zjištění úrovně teoretický znalostí a obrazu „co vím“

   Kontakt