On-line formáty

Současná nestandardní situace mění dosavadní návyky i zkušenosti:

 • Vyžádala si změnu pracovních postupů
 • Zavedení nového způsobu práce

 • Změnu pracovních  návyků
 • Zvýšený nárok na organizaci, vedení týmů a psychickou stránku zaměstnanců.

Každý den nám prakticky přináší nové dosud nepoznané situace, se kterými musíme pracovat a žít. Každý z nás se s nimi vypořádává s nejlepší vůlí a získává nové zkušenosti.

V aktuální době se více než kdykoliv jindy ukazuje nárok na to, jak kvalitní firemní kulturu a hodnoty skutečně žijeme a jak s nimi zacházíme. Zaměstnanci od zaměstnavatele očekávají „správné“ reakce v souladu s avizovanou kulturou.

Čím jsme tedy schopni v této situaci podpořit výše uvedené a společně posouvat naše zkušenosti, myšlenky, nápady dál … ?

Skutečným a metodicky podpořeným (online) sdílením nabytých zkušeností, nových nápadů  a inspirativních myšlenek.

Ráda Vás v něm jako moderátor doprovodím

Na koncepci i realizaci on line konceptů pracuji s mojí mateřskou společností MgC Group.

INTERAKTIVNÍ ON-LINE WORKSHOP

Popis:

 • Strukturovaný moderovaný workshop s jasně nastaveným výstupem, který se má v rámci workshopu vypracovat
 • Facilitovaný proces založený na sdílení zkušeností, nápadů a nastavování synergií v týmech

Účel:

 • Záměrem je dosáhnout jasného cíle a být součástí naplnění tohoto cíle
 • Hledání nových nápadů, myšlenek, jejich tvorba a propojování s ostatními členy týmu

Pro koho: Pro všechny zaměstnance dle tématu s jasně zadaným cílem

MASTER MINDING

Popis:

 • Strukturované řízené diskuze, založené na sdílení, spolupráci a synergii
 • Specifický, odborně facilitovaný proces, ve kterém se ve skupině řeší konkrétní osobní cíle a využívá se skupinové moudrosti.
 • Účastníci nejsou součástí jednoho týmu

Účel:

 • Dosáhnout nebo překonat cíle definované na začátku
 • Cílem je zavázat se ke změně, která je nutná k růstu, a otevřít se ostatním členům skupiny

Pro koho: Vedoucí pracovníci, kteří mají podobný zájem a úroveň dovedností a NEJSOU v jednom týmu.

MASTER SHARING

Popis:

 • Strukturované řízené diskuze s jasným cílem, kterého chce tým v Master Sharingu dosáhnout
 • Specifický, odborně facilitovaný proces založený na sdílení zkušeností, nápadů a nastavování synergií v týmech
 • Účastníci jsou součástí jednoho týmu

Účel:

 • Dosáhnout jasného cíle a být součástí naplnění tohoto cíle
 • hledání nových nápadů, myšlenek, jejich tvorba a propojování s ostatními členy týmu
 • Cílem je zavázat se ke změně, která je nutná k růstu a která povede k dosažení týmového cíle

Pro koho: Vedoucí pracovníci a jejich týmy

REFLEKTUJÍCÍ TÝM

Popis:

 • Strukturovaná moderovaná diskuze, založená na sdílení, spolupráci a synergii.
 • Specificky a profesionálně facilitovaný proces, kde skupina sdílí konkrétní zkušenosti z konkrétního tématu, sbírá inspiraci, následně implementuje (1. část workshopu)
 • V 2. části workshopu skupina přichází se zpětnou vazbou z implementace a sdílí opět své zkušenosti a sbírá další inspiraci

Účel:

 • Sdílet zkušenosti, myšlenky a nápady
 • Zaměřeno na zkušenosti s KONKRÉTNÍ implementací do praxe
 • Cílem je nasbírat zkušenosti/inspiraci od ostatních, implementovat a dát zpětnou vazbu

Pro koho: Všechny zaměstnance, kteří chtějí sdílet zkušenosti z konkrétního tématu (… a zpravidla navazují na předchozí společnou aktivitu)

Kontakt