terapie

Forma: prezenční nebo online

Všeobecný princip terapie

Není vám v životě dobře? Připadáte si osamělí? Máte problémy, o kterých si myslíte, že je nedokážete zvládnout? Máte nějaké fyzické potíže, o kterých lékaři říkají, že mohou být psychického původu? Pokud jste aspoň jednou odpověděli ano, pak právě vám může pomoci psychoterapie. K čemu přesně psychoterapie slouží? Co se během ní děje? Jak vám může pomoci? A proč vám může pomoci jednou pro vždy změnit váš život?

Jak vypadá moje terapie?

Jako terapeut s Vámi pracuji na tématech, která s sebou do našeho sezení přinášíte. Důležitou součástí je pro mě terapeutický proces a osvojení si technik, které jsou pro Vás v běžném životě využitelné. Společně objevíme vzorce, které jsou pro Vás problematické a pokusíme se je posunout pozitivním směrem.

Častá témata, se kterými pracuji:

  • Životní změna – nová orientace v životě nebo v práci, vyhoření
  • Krize ve vztahu – hledání své vlastní identity
  • Těžká/tíživá životní situace – rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, selhání a další
  • Nízká sebedůvěra,
  • Deprese, pocit beznaděje, sebepotlačení.

Jaká je struktura mé terapie:

 

První setkání:

Během prvního setkání, dochází k vzájemnému poznání se a objasňování toho, co od setkání a od terapie obě strany očekávají. Od prvního okamžiku je důležité vytvoření bezpečné atmosféry tak, aby přicházející člověk chtěl popsat své problémy, očekávání, možná i své zkušenosti nebo obavy související s psychoterapií. Terapeutická hodina trvá 50 minut.

Následná pravidelná setkání

Frekvenci setkávání si určujeme po vzájemné dohodě. Každé setkání trvá 50 minut.

Délka a rozsah terapie je závislá na tématu a Vašem nastavení.

V období mezi terapeutickými sezeními si klient osvojuje techniky, které jsou pro něj v běžném životě využitelné a smysluplné.

Kontakt